Het verhaal van Makeda, de legendarische Koningin van Het Zuiden die bij koning Salomo op bezoek kwam laat zien hoe interessant en waardevol een ontmoeting tussen verschillende culturen kan zijn. Deze vorstin regeerde over Sheba, het huidige Ethiopië en het Zuiden van Arabië. Als ondernemende vrouw nam ze het initiatief om een lange en avontuurlijke reis te maken naar koning Salomo, om zijn wijsheid op de proef te stellen. Zij bracht waardevolle geschenken met zich mee (goud, wierook en edelstenen) van ongekende kwaliteit en puurheid.

Salomo ’s wijsheid verwonderde haar bijzonder, maar andersom was ook Salomo gecharmeerd van Makeda ’s schoonheid en haar kostbare geschenken. Zij ging dan ook niet met lege handen naar huis. De ontmoeting bracht een vruchtbare verbinding tot stand. Op basis van gelijkwaardigheid en met wederzijds respect ontstond uitwisseling van kennis en welvaart en mogelijk zelfs méér dan dat… De verrijkende ontmoeting had een grote positieve impact op beide koninkrijken, en ook op het welzijn van generaties erna.

De naam Sheba Coffee is bewust gekozen. Ethiopië en Jemen brachten ons ook de koffiecultuur, die inmiddels de hele wereld heeft bereikt. Met recht kan de originele Arabica koffie uit dit gebied gezien worden als de Koningin der Koffies. Qua combinatie van productiegebied en kwaliteit is er géén betere. Maar de symboliek gaat verder: naast puurheid en schoonheid was er sprake van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Dát willen we weer herstellen in de koffieketen met ons bedrijf. Producenten brengen hun ‘gouden’ koffiebonen zo-direct-mogelijk naar Nederland en komen niet met lege handen te staan. Door de kwaliteit van Sheba Coffee kunnen zij delen in een stuk van de hogere waarde van koffie aan het einde van de keten. We willen dit verhaal, van Sheba Coffee, een realiteit wordt! Met blijvende (= duurzame) impact voor huidige en toekomstige generaties.